Lidgeld

Het lidgeld werd als volgt vastgelegd:                                                                        

 

VKKF-lid geen VKKF-lid

- tot en met 18 jaar:

€ 100

 

- vanaf 19 jaar:

 

 

        sympathiserende leden:

€40

€ 30

        studerende recreanten:

€ 70

€ 60

        werkende recreanten A:

€ 70

€ 60

        werkende recreanten B:

€ 100

€ 90

        studerende wedstrijdvaarders: 

€ 100

 

        werkende wedstrijdvaarders: 

€ 120

 


 

De jongeren t.e.m. 18 jaar en de wedstrijdvaarders worden automatisch aangesloten bij de Vlaamse Kano&Kajak Federatie (VKKF).

De sympathiserende leden en de recreanten hebben de keuze om al dan niet bij de VKKF aan te sluiten. Indien zij niet bij de VKKF aansluiten betalen ze € 10 lidgeld minder. Voor hen sluit de NWC een eigen clubverzekering af die de deelname aan alle clubactiviteiten (zowel trainingen als nietsportieve activiteiten) inclusief de deelname in clubverband aan recreatieve tochten en propagandawedstrijden dekt. De aansluiting bij de VKKF biedt echter ook voor de sympathiserende leden en de recreanten volgende voordelen:

  • een lidkaart van de VKKF: deze is bv. nodig wanneer men op de Waalse rivieren wenst te varen; de (nieuwe) aanvraagprocedure voor deze lidkaart wordt later medegedeeld
  • een abonnement op de Kano&Kajak (één per gezin), het viermaandelijks tijdschrift van de VKKF
  • een aantal extra verzekeringswaarborgen van de bondsverzekering t.o.v. de clubverzekering zoals:
    • de individuele sportbeoefening: individuele trainingen die niet in of vanaf de NWC accommodatie plaats hebben
    • opzoekings- localiserings- of reddingskosten tot maximum € 5000 per ongeval o schade toegebracht aan externe indoorsportaccommodaties (bv. sporthallen en zwembaden) met een vrijstelling van € 125 per schadegeval
    • ook niet door het RIZIV erkende medische verstrekkingen worden tot een maximum van € 500 per ongeval terugbetaald

 

De in het verleden gevraagde toeslag voor het gebruik van clubmateriaal werd in 2018 afgeschaft. 


 

Voor nieuwe leden die in 2021 voor het eerst aansluiten wordt het lidgeld als volgt bepaald in functie van het aansluitingsmoment:                                         

 

 

jan

feb

mar

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

recreanten

70(60)

65(55)

60(50)

55(45)

45(35)

40(30)

t.e.m. 18 jaar + stud. wedstrijdv.               

100

95

85

75

50(40)

40(30)

werkende wedstrijdvaarders

120

115

100

85

60

40(30)

Onder sympathiserende leden worden die mensen bedoeld die lid zijn van de N.W.C. maar die niet of slechts sporadisch (max. 5-maal op jaarbasis) komen varen of aan andere trainingen deelnemen, o.a. de niet-varende bestuursleden, ouders van leden, oud-actieve leden en andere sympathisanten. Zij ontvangen alle informatie die ook de andere leden krijgen (bv. ’t Boegvaarderke). Zij mogen zoals trouwens alle leden hun eigen boot kosteloos in de loodsen van de N.W.C. laten liggen en zijn verzekerd voor alle clubactiviteiten en indien ze bij de VKKF aangesloten zijn ook voor de individuele trainingen 

 

 Recreanten zijn leden die regelmatig komen varen of aan andere trainingen van de club deelnemen zonder dat zij een wedstrijdvergunning aanvragen. Ook de niet-wedstrijdvaarders die aan de activiteiten van de “toeristenafdeling” deelnemen vallen onder deze groep. Als "recreant" kan men pas aansluiten vanaf 19 jaar. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen recreanten A en B. De “A” kwamen in 2020 gemiddeld minder dan eenmaal per week trainen, de “B” gemiddeld meer dan eenmaal per week.

 

Wedstrijdvaarders zijn diegenen die een wedstrijdvergunning aanvragen en daardoor laten blijken actief aan wedstrijden te willen deelnemen. De club betaalt de aanvraag(kost) van de wedstrijdvergunning, (een groot deel) van de inschrijvingsgelden en een (kleine) tussenkomst in de verplaatsingskosten naar de wedstrijden die in de wedstrijdkalender zijn opgenomen.
Het verschil tussen studerenden en werkenden blijft ongewijzigd, d.w.z. zolang men ingeschreven is in een dagschool valt men onder "studerenden", alle anderen worden als "werkenden" beschouwd.

De meeste ziekenfondsen geven jaarlijks aan hun leden een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub. De voorwaarden verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Het minimumbedrag is € 15,00 per persoon per jaar. Vraag dit na en geef het aanvraagformulier af bij de voorzitter Paul Broekx zodat dit in orde kan gebracht worden en een gedeelte van het lidgeld kan gerecupereerd worden. Leden die voor 2020 (en zelfs soms ook nog voor 2019) nog geen aanvraagformulier hebben ingediend kunnen dit best nog zo vlug mogelijk doen. De ziekenfondsen betalen de tussenkomst tot 2 jaar na het betalen van het lidgeld.

assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-unicorn.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-foto-witters.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-mortelmans.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-PETER-STALMANS-2017.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-Digitaal-logo-Frankenglas.JPG assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-BestIT2.png assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-verprojects.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-webdecoline3.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-webpelter-pressing2.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-webpaesen2.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-webstaalservvlaand.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-Jeugdinvest-JPEG.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-rooyackersweb.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-franssen-keukensweb.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-web-allfixfinish.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-web-hooghuys2.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-web-louis-blockx.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-web-Beneca-2.jpg assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-DEPOLIM.png assets/Uploads/Logo-Sponsors/_resampled/SetWidth150-DECATHON.jpg assets/Uploads/Logo-Sponsors/_resampled/SetWidth150-watersportdag.png assets/Uploads/_resampled/SetWidth150-sekuraweb4.jpg