Translate

Jaren 30-40

Zicht-vanaf-de-roetbrug-richting-Lille-anno-1948

Reeds op het einde van de jaren ’30 en ook tijdens de tweede wereldoorlog wordt er kano gevaren op het Neerpelts kanaal. De boten worden vervaardigd door schrijnwerker Pier Driesen. René Loos, Gaston Claessen, Bert Ceelen, Harry Klok, Harry Broekx en Jaak Laukens zijn de meest fervente beoefenaars van deze “nieuwe” sport. Enkele onder hen zijn aagesloten bij de “Breese Watersport Club”.

In het voorjaar van 1945 komt Harry Klok in contact met vertegenwoordigers van de kanoverenigingen van Valkenswaard en Eindhoven en er wordt afgesproken om in Neerpelt kanowedstrijden te organiseren. De nodige medewerkers worden gevonden zodat er op 8 juli 1945 “internationale zwem- en kanowedstrijden” met deelname van Eindhovense, Valkenswaardse en Breese kanoclubs alsmede van de Lommelse zwemclub worden gehouden. De organisatie kent met meer dan 3000 toeschouwers een enorm succes en ’s avonds wordt tussen pot en pint besloten een kanoclub in Neerpelt op te richten.

Op 23 juli 1945 wordt de “Neerpeltse Watersport Club” dan officieel gesticht. Harry Broekx wordt voorzitter, Harry Klok secretaris-penningmeester, Louis Berx ondervoorzitter en de andere medestichters zijn Corry Evers, Georges Hermans, Albert Mercier, Jaak Laukens, René Loos, Leo Peeters, Mon Van Gils en Albert Wilsens. Er wordt aangesloten bij het Belgisch Kano Verbond en omwille van het feit dat de meeste Belgische clubs veraf liggen ook bij het gewest Zuid van de Nederlandse Kano Bond

De eerste jaren wordt vooral deelgenomen aan wedstrijden in Zuid-Nederland. Corry Evers, MonVan Gils, Harry Klok, Jaak Laukens en Michel Umans vinden we in die tijd veelvuldig op ereplaatsen terug in de uitslagen. Intussen is Michel Spooren secretaris-penningmeester en Harry Umans ondervoorzitter geworden terwijl Harry Klok de eerste trainer wordt.

In 1949 wordt in Anseremme de eerste nationale titel door Pier Salaets behaald. Dit is meteen het begin van een eerste grote bloeiperiode voor de club. In de daaropvolgende 5 jaren komen nog 12 titels naar Neerpelt. Gerard Driesen, Gerard Kuppens, Henry De Saedeleer, Wlad Gelders, Jacky en Henny Van Moorsel en Jan en Michel Umans zijn de anderen die in het begin van de vijftiger jaren voor meerdere overwinningen op Belgische kampioenschappen zorgen. Ook op andere wedstrijden vallen de N.W.C.-ers uiteraard op en nadat in 1951 op de in die tijd befaamde wedstrijd “Brussel-Vilvoorde” 3 van de 7 overwinningen naar de N.W.C. gaan besluit de verslaggever in het bondsblad “Ahoi” dat “Mechelen onbetwist de oudste en de sterkste club is” maar dat “in zijn schaduw in alle nederigheid een jonge club als de Neerpeltse Watersport Club te vinden is voor wie we aan de hand van zijn uitslagen zeggen “Bravo jongens” en “Hoeden af”.